Xlib: PuTTY X11 proxy: MIT-MAGIC-COOKIE-1 data did not match


Linux

X

Q: Při spouštění XWindows aplikace hlásí systém:

Xlib: connection to "localhost:10.0" refused by server
Xlib: PuTTY X11 proxy: MIT-MAGIC-COOKIE-1 data did not match
Error: Can't open display: localhost:10

A: Je třeba vyjmout příslušný záznam pomocí xauth, příkazem remove.