Jak skrýt pomocné účty při přihlášení


WinXP

Windows

XP

Libovolný účet lze skrýt ze přihlašovacího okna přidání DWORD hodnoty (nula) s názvem účtu do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList.

Skryté účty je možno zvýraznit stiskem Ctrl+Alt+Del