Není možné namapovat disk SAMBA serveru


WinXP

Windows

XP

Je třeba změna klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netlogon\parameters "RequireSignOrSeal"=dword:00000001 na dword:00000000 (http://us1.samba.org/samba/ftp/docs/Registry/WinXP_SignOrSeal.reg).

Při prohledávání sítě není možné najít počítač, na kterém běží SAMBA server. Problém se odstraní registrací počítače do souboru lmhosts a jeho povolením v TCP/IP.

Pokud se stále nelze připojit a pokus o připojení ke sdíleným prostředkům hlásí "The account is not authorized to log onto this station" bude pravděpodobně problém se (ne)šifrováním hesel. Stačí uvést v sms.conf

[Global]
encrypt passwords = yes