Není možné namapovat disk ve vzdáleném počítači


WinXP

Windows

XP

Při připojování notebooku nezařazeného do domény není možné si přimapovat sdílení disky jiného počítače zařazeného do domény. NET USE X: \\REMOTE\C$
  1. vložit název vzdáleného počítače do hosts
  2. přidat novou adresu notebooku v rozsahu místní sítě (přepne kartu do promiskuitního režimu a vyžaduje reboot), nyní by měl chodit ping
  3. přidat WINS server lokální sítě
  4. RESTART cmd.exe (cmd.exe neakceptuje změny v rámci instance)
  5. NET USE X: \\REMOTE\C$ /USER:remote_user

Po restartu 4) by mělo fungovat i hledání počítače

Pokud nejde resolving DNS adres, zkontrolujte zda není zapnuto IP/UDP filtrování.