Instalace počítače dual boot - Linux+VMWare+virtual Windows 98


VMWare

2.03

Zde bude popsána kompletní instalace nového počítače pro dual boot.
Jedna možnost je nabootovat nativní Linux a z něho případně spouštět
ve VMWare Windows 98 nebo druhá možnost bootovat přímo Windows 98.
Windows 98 budou instalovány na disku jenom jednou. Instalované programy
a desktop budou mít stejnou konfiguraci, bez ohledu na to jak byly
Windows spuštěny.

Konfigurace počítače: ABIT KT7A-RAID IBM 60GB disk připojený na pole RAID DVD-ROM NEC připojený jako master na IDE0 IOMEGA ZIP 100 MB připojená jako slave na IDE0 nVIDIA GFORCE 2 MX400

První problém přichází hned s rozdělením disku. Navrhuji například toto rozdělení: 1) 6GB partition ve formátu Ext, viditelná jen pro Linux, Windows muzou vidět jen přes Sambu pokud běží ve VM. Z toho důvodu je určena jen pro linuxové věci, ke kterým není potřeba přistupovat z Windows 2) Swap 256MB viditelná jen pro Linux 3) bootovací partition 16MB pro Linux (LILO) 4) bootovací partition pro nativní start Windows 5) extended partition, na které bude libovolný počet logických partition ve formátu FAT,FAT32,VFAT

POZOR! První problém je jelikož se jedná o velký disk aby Windows/DOS a Linux používaly stejnou topologii H/C/S pro komunikaci s řadičem IDE (RAID).

Chyba: 1) naformátovat disk linuxovým fdiskem, nainstalovat Linux 2) instalovat Windows - nedá (resp. nevim jak) se jim vnutit topologii, kterou založil linux

Správný postup: 1) nabootování do DOSu s podporou velkých disků, např. ze záchrané diskety Windows 98 2) spustit FDISK s podporou velkých disků 3) vytvořit primární oddíl č.1 systému DOS o velikosti cca (8-16MB) !!! Tímto krokem je určena geometrie disku pro DOS/Windows!!! 3a) naformátovat oddíl dosovým programem format (DOS disky formátovat dosovým format nenechat je formátovat pod linuxem - (superblock problém při startu Linuxu - fsck /dev/hde1)

Na RedHat7.2 je /dosutils/fips20/fips.exe, který zobrazí partition table (např. H/C/S 1/0/1-254/1/63).

4) restart počítače a boot instalace Linuxu z CD. 5) kontrola geometrie (zobrazí fdisk), pokud není v správná tak se dá zadat v LILO pomocí parametru hdx=cyl,head,sect). 6) vytvořit partition č.2 /boot - linux native 16MB 7) (pokud se předpokládá, že se bude instalovat další systém, který umí bootovat pouze se spodní části disku tak vytvořit dummy partition č.3) 8) vytvořit linux swap (druidu se nechce nastavení uložit, fdisk ano) 9) vytvoření exteded partition (může být zbytek disku) - linuxový fdisk ji alokuje její velikost dynamicky podle vytvářených logických disků - WIN fdisk jí vytvoří natvrdo (musí se zadat velikost)

- EXTENDED PARTITION tedy vytvořit WIN FDISKEM!!! tedy: 9a) reboot ze záchranné diskety do WIN/DOS 9b) vytvoření velké extended partition (musí v ní být místo i na linuxové logické disky) a DOS/WIN disky (zbytek disku ?) 10) vytvoření v extended partition logické disky pro WIN/DOS 11) reboot do Linuxu 12) vytvoření linuxových logických partitions 13) instalace Linuxu, IP, ... 14) konfigurace X-Windows, grafická karta 15) instalace VWWare, vmware-config.pl, nastavit bridge networking-virtuální stanice se chová jako počítač v síti 16) vytvoření file/disk systému, který se bude tvářit pro virtuální stroj úplně stejně jako když se nabootuje Windows 98 přímo

- VMWare podporuje několik druhů disků: VIRTUAL - obsah virtuálního disku bude v souboru, umístěném ve file systému linuxu (určí se jeho velikost) RAW DISK - přímý přístup na disk - umožní zakázat/povolit používání partition (jsou ale fyzicky na stejném místě), nastavení se uloží do souboru PLAIN DISK - umožní poskládat si disk libovolně z virtuálních a RAW disků 16a) zjistit velikost bootovacího disku (vytvořeno v kroku 3, /dev/hdx1, part) 16b) vytvořit PLAIN DISK (volba files in host file system) a umístit ho např. do /log/vmware/hde1.dat. Velikost musí být co možná nejbližší velikosti bootovacího WIN disku aby pak šla jednoduše vytvořit z /log/vmware/hde1.dat (může být lehce menší). Stejná velikost se asi nepodaří, protože oba systémy počítají velikost trochu jinak. Výsledkem operace je soubor o velikosti partition, v hde1 je pak počet sektorů. Pozn: tento disk umožní bootovat ve VM automaticky do Windows - budou mít jiný MBR a dále umožní bootovat s jinými parametry. Hodilo by se zvolit automaticky hardwarový profil Windows ale nevím jak ho zadat aby se nemusel volit ručně 16c) vytvořit PLAIN DISK a umístit ho /log/vmware/pm (volba "partitions on host device"). Vytvoří se seznam partitions, které budou přístupné virtuálnímu počítači (mix. RAW a souborů). Vymazat partitions, které nemají být přístupné (linux, swap), nutno nechat "boot recordy" v souborech, uložit a ručně editovat /log/vmware/pm a místo hde1 uvést odkaz (název souboru) hde1.dat a přesně uvést délku v sektorech (pokud nebude stejná jako délka souboru při editaci se zničí config. soubor pm) 17) nabootovat virtualní počítač (přes VMWARE!) z diskety 18) zformátovat disk C:\ DOSovým format (tedy virtuální /log/vmware/hde1) 19) DOSovým FDISK nastavit aktivní partition na 1.partition a udělat FDISK /MBR (jinak se ve virtuálním počítači nabootuje zase LILO) 20) přebootovat virtuální počítač, do DOSu 21) normální instalace Windows 22) instalace VMWARE Tools for Windows, VGA driver, který umožní Windows používat driver X-WINDOWS. 23) pokud nefunguje v Okolních počítačích tak jí spustit NET START 24) přidat do hosts jak v Linuxu tak ve Windows IP počítačů 25) do /etc/init.d/rc.3 a 5 přidat start samby a vmware 26) konfigurace ipchains popř. jiného firewallu aby měl přístup na host (linux) 27) konfigurace samby /etc/samba.conf (v sekcích nezadávat directivu only guest = yes jinak se ke zdrojům virtuální počítač přihlásí jako nobody a např. ZIP bude read only) 27a) (vypnout heslo do samby pokud není třeba ochrany, smbpasswd -u user -n )

28) libovolná instalace aplikací Windows

29) příprava partition č.1, tj. zkopírování dat z /log/vmware/hde1.dat na ní dd if=/log/vmware/hde1.dat of=/dev/hde1 30) vytvoření v Control panel/System/HW profily nový profil "Real machine" 31) vytvoření nové položky do LILO /etc/lilo.conf pro bootování z /dev/hde1 a spuštěním lilo se vytvoří v /boot/map startovácí image. 32) přebootování do native Windows přes LILO zvolit profil "Real machine" 33) nakonfigurovat ovladače, vyjmout z profilu ovladače, které jsou pouze pro VM 34) ??? nastavení automatické volby hw profilu ??? nebím jak se dá udělat 35) pokud nějaké automaticky zaváděné drivery se nesnášejí s profilem tak např. v AUTOEXEC.BAT zajistit jejich vymazání/nakopírování z/do adresáře WINDOWS\SYSTEM\IOSUBSYS\. Týká se to např. driverů pro IDE drivery chipsetu Via. VM Windows spadnou při startu na chybu VCOMM.VXD (?)

např pro VM: cd \windows\system\iosubsys move /Y VATAPI.VXD realm move /Y VIADSK.MPD realm move /Y VIAIDE.VXD realm

pro real machine cd \windows\system\iosubsys copy /Y realm*.* .

Tabulka v MBR bude tedy vypadat takto: 1. 16MB VFAT,DOS /dev/hde1 2. 16MB LILO /dev/hde2 3. DUMMY ? 4. EXTENDED WinProg VFAT,FAT32 /dev/hde3 LinuxProg EXT /dev/hde4 256MB Linux swap