Jak změnit adresář pro synchronizaci


Win *

Pocket Mirror/Hosync

Je třeba změnit v klíči "HKEY_CURRENT_USER\Software\U.S. Robotics\Pilot Desktop\Core" hodnotu "Path".