Nemožnost otevírat přílohy EXE,...


Win 9x/NT/2000

Outlook

2002

V Outlooku 2002 je implementována ochrana otevírání potenciálně nebezpečných příloh (EXE,COM,MDB,...), tzv. Level1. Vložením klíče se určí, které přílohy v Level1 se mají zpřístupnit.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security\Level1Remove=.exe;.com

Další informace na http://support.microsoft.cz hledat Level1Remove

Po instalaci WinXP SP2 se změnilo chování tak, že při otevírání požaduje uložení na disk.