Změna osobních složek *.pst


Win 9x/NT/2000

Outlook

98

Pokud je potřeba změnit primární "Osobní složky" je třeba v registrech vymazat v HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Microsoft Outlook vymazat klíče, které odkazují na starý soubor složek. Pozor název souboru je také v binárních polích odkud se při spuštění obnovuje. Při následném spuštění Outlooku se regenerují zástupci.

Druhá možnost je smazat soubor obsahující složky a při znovuspuštění se Outlook zeptá jaké má používat.

V Outlooku 2002 je možno složky změnit v "Nástroje/Možnosti/Nastavení pošty/Datové soubory".

Po násilné změně zůstavá adresář pro mail nastaven na původní .pst soubor. Lze změnit buď v Nástroje/Účty elektronické pošty/Adresář nebo v lokálním menu položky Kontakty v záložce Adresář aplikace Outlook zaškrtnout Zobrazit složku jako adresář. Odstranění starého adresáře ze seznamu se provede tak, že se otevře z lokálního menu "Osobních složek" položka "Otevřít datový soubor aplikace Outlook" původní .pst a v lokálním menu Kontaktů se adresář deaktivuje.