Příprava magnetooptiky pro Netware server


Novel Netware 4.x

Magnetooptická jednotka

Před namontováním optiky příkazem "mount opti_xxx" je třeba vytvořit na médiu partition. Postup je následující:
 1. spustit install příkazem load install
 2. příkazem Disk Option/Modify disk partition/Deltris ("Deltris" je název mechaniky)
 3. Initialize partition Yes
 4. Create netware disk partition
 5. Volume option
 6. stisknout Ins - Add/View/Modify volume option
 7. položka Free space 215MB
 8. Make this segment a new volume
 9. name OPTI
 10. OPTI status new volume - dokud se neuloží
 11. stisknout Esc - Save changes - Yes
 12. Enter supervisor password
 13. OK

Nyní by mělo jít namontovat jednotku a přiřadit jí přístupová práva pro jednotlivé uživatele.