Nemožnost připojení


linux

mySQL

Při pokusu připojit se do databáze mySQL, běžícím na Linuxu-Debian se vracela okamžitě chyba Connection closed by host. Příčinou je, že dopředný a reverzní záznam DNS klientského počítače/sítě nejsou stejné a Debian je na to háklivý.