Jak vypalovat CD


linux

CD recording

  • Vytvoření ISO: mkisofs
  • Vypálení ISO na CD-R: cdrecord
  • Namontování ISO jako disk: mount xx xx -o loop
  • Boot parametry aby se na IDE CD-RW dalo přistoupit jako SCSI: append="hdx=ide-scsi"