Instalační program nenainstaloval Kylix


Linux

Kylix

3

Po spuštění instalace Kylixu se začaly vypisovat hlášky, že soubory už existují. Problém je někde uvnitř binárního instalátoru, který spouští rpm se špatnými parametry. Řešení je spustit setupdata/bin/setup -m

Instalace na Fedora Core 5 potřebuje nainstalovat compat-libstdc++-296 (chyba Failed dependencies: libstdc++-libc6.1-1.so.2 is needed by kylix3_main_program_files-1.0-1)