Obnovení (restore) databáze


Interbase

6.0

Po zazálohování databáze příkazem:

GBAK -B -v -y DB-BAK.LOG DB.GDB DB.GBK -u SYSDBA -password 

a jejím následném obnovení:

GBAK -c -v -y DB-RES.LOG DB.GBK DB.GDB -u SYSDBA -password 

Skončil proces s chybou:

gbak:     restoring privilege for user USER1
gbak: ERROR: action cancelled by trigger (1) to preserve data integrity
gbak: ERROR:     could not find column for GRANT
gbak: Exiting before completion due to errors

Po porovnání metadat původní a nově vytvořené databáze bylo zjištěno, že v původní databázi byly práva na sloupce tabulky, které byly vymazány.

GRANT UPDATE ("DELETED_COLUMN") ON "TABLE1" TO "USER1";

Před vytvořením zálohy je třeba tyto práva zrušit a znova zazálohovat

REVOKE UPDATE ("DELETED_COLUMN") FROM "TABLE1" TO "USER1";