Při pokusu o spojení "Error: incomplete setup Check Phone number"


Palm OS

IrDA

Při spojení do sítě pomocí GPRS, IrDA a mobilního telefonu (Siemens S55) je vrácena chyba "Error: incomplete setup Check Phone number", popř. "PPP timeout error". Zkoumáním logu se dá zjistit, že chyba nenastává na stejném místě ale náhodně v průběhu PPP komunikace. Problém je pravděpodobně v zarušení IrDA protějším zeřízením-vysílají proti sobě. Jestli se projeví záleží na poměru rychlostí telefonu a PDA. Řešením je úprava přihlašovacího skriptu (Wait For: OK):

Send: ATZ
Send CR
Delay: 1
Send: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Send CR
Wait for: OK
Send: ATD*99*1#
Delay: 1
End