Poškozený system\COMCTL32.DLL


Win9x

Windows

Náhodné chyby ve sdílených objektech. Např. při pohybu myší nad plochou se vyvolávala vyjímka. Způsobenou změnou souboru COMCTL32.DLL. Soubor měl stejnou velikost i datum jako původní pouze jeho část byla přepsána smetím. Způsobeno pravděpodobně při pádu systému. Najít na instalačních disketách(CD) původní a přepsat ho (pravděpodobně IE popř. Windows).

Kontrolu systémových souborů umí "\system\SFC.EXE".