Jak vypnout CapsLock


WinXP

system

XP

Vypnout funkci libovolné klávesy nebo změnit její chování lze pomocí klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout a binární hodnoty "Scancode map", viz http://www.microsoft.com/whdc/device/input/w2kscan-map.mspx.

V tomto případě bude mít hodnotu:

"00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 00 00"

Scankódy:

Key         Scancode
[^]         29 00
[1]         02 00
[2]         03 00
[3]         04 00
[4]         05 00
[5]         06 00
[6]         07 00
[7]         08 00
[8]         09 00
[9]         0A 00
[0]         0B 00
[ß]         0C 00
[´]         0D 00
[Q]         10 00
[W]         11 00
[E]         12 00
[R]         13 00
[T]         14 00
[Z]         15 00
[U]         16 00
[I]         17 00
[O]         18 00
[P]         19 00
[Ü]         1A 00
[+]         1B 00
[<]         2B 00
[A]         1E 00
[S]         1F 00
[D]         20 00
[F]         21 00
[G]         22 00
[H]         23 00
[J]         24 00
[K]         25 00
[L]         26 00
[Ö]         27 00
[Ä]         28 00
[Y]         2C 00
[X]         2D 00
[C]         2E 00
[V]         2F 00
[B]         30 00
[N]         31 00
[M]         32 00
[,]         33 00
[.]         34 00
[-]         35 00
[Enter]       1C 00
[Shift] left    2A 00
[Shift] right    36 00
[Ctrl] left     1D 00
[Ctrl] right    1D E0
[Alt] left     38 00
[Alt] right     38 E0
[Num Lock]     45 00
[Backspace]     0E 00
[Tab]        0F 00
[Caps Lock]     3A 00

Nemuric pad:

[7]         47 00
[4]         4B 00
[1]         4F 00
[8]         48 00
[5]         4C 00
[2]         50 00
[0]         52 00
[*]         37 00
[9]         49 00
[6]         4D 00
[3]         51 00
[,]         53 00
[-]         4A 00
[+]         4E 00
[Enter]       E0 1C
[ESC] 01 00 [F1] 3B 00 [F2] 3C 00 [F3] 3D 00 [F4] 3E 00 [F5] 3F 00 [F6] 40 00 [F7] 41 00 [F8] 42 00 [F9] 43 00 [F10] 44 00 [F11] 57 00 [F12] 58 00 [Windows] left 5B E0 [Windows] right 5C E0 [Windows] context 5D E0
FileVersionSizeLast modif
Anticaps lockWinXP383 bytes2006-05-04 08:25
Disable CapsLock key forever