Příznak BOF nebo EOF má hodnotu True nebo byl odstraněn aktuální záznam,...


Win *

Delphi 5/ADO

5

Při operacích s ADO Dataset se vrací chyba Příznak BOF nebo EOF má hodnotu True nebo byl odstraněn aktuální záznam, požadovaná operace vyžaduje aktuální záznam. Chyba je v knihovně ADODB.PAS. Patch je dosažitelný na http://info.borland.com/devsupport/delphi/mdac26.html. Nebo porovnáním této knihovny s verzí z D6 upravit procedure TCustomADODataSet.InternalClose;

Chyba adErrNoCurrentRecord je obsažena v Program files\Common files\System\ADO\msader15.dll.