Vývojové platformy

Od počátku byl vývoj prováděn na platformě vývojových prostředků firmy Borland. Přes Turbo Pascal 4, 5, 6, Borland Pascal 7, Turbo Assembler, Borland C k Delphi. V pascalských knihovnách důsledně využíváme objektového programování. Nabízíme komplexní řešení informačních systému pro Windows 3.1, 95, 98, NT a Linux od analýzy, vývoje, instalace, zaškolení a podpory.

Jako databázový SQL server preferujeme Oracle a Interbase. Samozřejmě i jiné databáze jako je např. MS Access, Gupta apod. Pro menší nebo jednouživatelské aplikace upřednostňujeme souborové databáze dBase, popř. Paradox, u kterých není problém s importem do komerčních programů (MS Excel, Word apod.). Kromě architektury klient/server jsme schopni vyvíjet také aplikační servery založené na technoligiích COM, DCOM, automation servery.

Kromě této aplikační úrovně jsme schopni vytvářet programy i na systémové úrovni a na Windows API. Do první oblasti patří například ovládnutí procesoru v chráněném módu pod extendery v DOSu (GDT, LDT, IDT, mapování paměti), které bylo nutné pro kritické aplikace pracující v reálném čase. Do druhé oblasti patří například knihovny pro asynchronní sériovou komunikaci (Win32), file mapping, knihovny pro TAPI apod.

Při programování jednočipových mikroprocesorů se zaměřujeme na kategorii Z80, 8051 a hlavně na RISC Atmel AVR procesory.

Nejnověji jsme rozšířili činnost o internetové technologie PHP, XSL, XML. Preferovaná databáze je v tomto případě mySQL.

Další oblastí je systémová intergrace a napojení ekonomického informačního systému Money 2000 do stávajících firemních informačních systémů.