Firemní profil

Firma 2P-Počítačové poradenství, s.r.o. byla založena na podzim roku 1994. Jak z názvu vyplývá, původně byla zaměřena na poskytování poradenství a servisu v oboru informačních technologií. Jsme schopni spravovat lokální počítačové sítě a servery na platformách Novell, Windows a nyní také Linux. Menší ale nezanedbatelnou částí činnosti je dodávka hardwaru a krabicového softwaru.

Postupně se však činnost spíše transformovala na vývoj aplikačního software.

Firmu založili dva absoloventi ČVUT v Praze ing.Jan Janík a ing.Tomáš Mandys. Vytvoření firmy bylo vlastně přenesením předchozích aktivit na společnou firmu. V předchozích letech totiž vytvořili mnoho komerčních aplikací. Za všechny jmenujme: software pro evidenci revizí tlakových kotlů a evidenci smluv pro Thomayerovu nemocnici, sběr dat technologických linek ve Vítkovických železárnách, lékařský software pro EKG, sběr a zobrazování EEG pro podolskou dětskou nemocnici. Projekt EKG umožňoval snímání dat až z 12 svodů v reálném čase a jejich zobrazování, filtraci, kompresi, ukládání, evidenci a také stanovení dignózy. První velmi úspěšnou verzi, které se prodalo stovky kusů následovala druhá komfortní verze. Pro úspěšné zvládnutí bylo potřeba proniknout do problematiky zpracování signálů v reálném čase, což bylo zvláště problematické u druhé verze pracující v chráněném módu procesoru Intel.

Dalším větším projektem byl sběr dat v reálném čase z linky na výrobu limonád ve firmě Toma. Zde se jednalo o aplikaci klient/server pracující s relační databází SQL.

Z datábázových aplikací lze jmenovat informační systém pro zahraniční společnost věnující se vydávání katalogů business to business. V této zakázce je stěžejním bodem přenos a vzdálená synchronizace dat pomocí emailové komunikace.

S příchodem ing.Michala Matysky jsme rozvinuli činnost také na linuxové platformě. Instalace a konfigurace serverů, SQL databáze, vývoj software, síťování.

Od roku 1998 se naše činnost rozšířila o progresivní oblast mobilních komunikací GSM. Stěžejním bodem zde je přenos dat pro průmyslové i domácí použití. S tím souvisí vývoj aplikací pro jednočipové mikroprocesory a návrh hardware. V této oblasti máme propracovanou komunikaci pro přenos SMS zpráv jak pomoci modemu, tak pomocí BMG služby Eurotel SK, SMS Connect a M2M Premium SMS služeb pro Eurotel CZ i služby SMS Direct operátora T-Mobile (Paegas). Jelikož nyní podporujeme i Oskar Connect a GDEP protokol slovenského operátora Orange, jsme schopni velice rychle implementovat použití těchto komerčních služeb do jakéhokoliv zákaznického systému.

Příkladem GSM aplikace je například Měření sledovanosti televize (ATO), pro který naše firma vyvinula komplexní software pro sběr dat z domácností. Bylo nutno vyvinout jednak software pro jednočipové počítače pro jednotky umístěné v domácnostech a jednak distribuovaná sběrné centra, která přijímají a předávají data pro konečné statistické vyhodnocení.

Kromě vývoje aplikačního software se také zabýváme vývojem knihoven a nástrojů pro vývojáře. O tom svědčí například z dřívější doby grafická objektová knihovna ve stylu Turbo Vision of firmy Borland a nyní vývoj komponent pro prostředí Delphi firmy Borland/Inprise.

Na začátku roku 2002 byla firma přejmenována na 2p plus, s.r.o.

Jsme členy vývojářské skupiny Borland Technology Partner.