Produkty

DBNet for HomeAssistant

Integrace AMIT regulátorů do systému HomeAssistant.

Sauter EY2400

Sauter EY2400 je měřící a regulační systém, jehož počátek je datován do poloviny 80.let. Prodej byl ukončen v roce 2002 a podpora systému od mateřské firmy skončila v roce 2010. Získat k němu jakoukoliv dokumentaci je nyní problém. V Česku je rozšířený, protože ho licenčně vyráběla Zbrojovka Vyškov.

Money S3 Tools

Money S3 Tools je nástroj pro provádění hromadných operací, které nejsou podporovány v samotném programy Money S3 firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s..

Bumerang

The Boomerang library accelerates the integration of SMS and EMS messaging into custom application. Developers can use it for rapid development message transmission services via numerous world-wide GSM operators

Interbase Replicator

Replikátor slouží k replikování Interbase/Firebird databází. Změny v jedné (zdrojové) databázi jsou přenášeny do ostatních databází podle nastaveného schématu. Všechny konfigurační údaje (schémata) jsou uloženy v samostatné konfigurační databázi.

DBMoney for Delphi

DBMoney je knihovna, která umožňuje přístup do tabulek databáze ekonomického informačního systému Money 2000 SE/S3 firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Screen Capture & OCR Utility

Software umožňuje sejmout bitmapu ze zvolené oblasti obrazovky a předat ji na OCR zpracování pomocí GNU Tesseract-OCR (http://code.google.com/p/tesseract-ocr/).

IB SQL Monitor

Program pro monitorování SQL příkazů Interbase serveru. Příkazy jsou monitorovány pro program, který se připojuje ke vzdálenému (lokálnímu) serveru přes rozhraní Interbase Express.

IB Browser

Interbase browser je jednoduchý prohlížeč interbasových databází. K databázím se přistupuje pomocí rozhraní Interbase Express. Na počítači, na kterém je spouštěn musí být pouze nainstalován Interbase Client (nebo server).

DB (IDAPI) Browser

DBbrowser je jednoduchý prohlížeč tabulek, se přistupuje pomocí rozhraní IDAPI.

Code page converter

Program pro převody mezi různými kódováními textových souborů. Podporuje WIN1250, CP852, CP895(Kameníci), ASCII, ISO-8859-2, MIME, UUEncode a Quoted.

GSM Control

GSM-CONTROL je kombinovaná zabezpečovací/ovládací ústředna k univerzálnímu použití.

Win Control

WIN-CONTROL je řídící program pro ovládání zařízení GSM-CONTROL z počítače PC. Ovládání se provádí přes síť GSM.