Tahák pro Céčko


C

Jak co napsat v Céčku aby to fungovalo jak bylo zamýšleno.
Komplexní deklarace
-------------------

type name;		typ				int count;		

type name[];		(otevřené) pole typů		int count[];
type name[n];						char text[]= "Test";
							char text[]= {"Test"};

type *name;		pointer na typ			int *count;
							void *ptr=NULL;
							char *text = "Test";

type *name[];		pole pointerů na typ		int *count[];
type *(name[]);						char *name[]= {"Test1", "Test2"};

type (*name)[];		pointer na pole typů		int (*count)[];

type *(*name)[];	pointer na pole pointerů 	int *(*count)[];
			na typ	

type name();		funkce vracející typ		int count();
							void proc(void);

type *name();		funkce vracející pointer 	int *count();
type *(name());		na typ				char *getText();

type (*name)();		pointer na funkci vracející 	int (*count)();
			typ

type *(*name)();	pointer na funkci vracející 	int *(*count)();
			pointer na typ

const type *name    pointer na konstantu       char const *p

type * const name    konstantní pointer na proměnnou char * const p;

const type *const name konstantní pointer na      const char *const p
            konstantní proměnnou

const type (*const p)[] konstantní pointer na pole   const char (* const p)[3]
            konstant

const type *const type[] konstantni pole pointerů na  const char * const p[8]
            konstantu

type class_name::*name ukazatel na datový prvek třídy  definice: int c::*p; int c::*p=&c::fld; užití: cinst.*p=123456;

type (class_name::*name)(type) ukazatel na členskou funkci definice: void (c::*p)(int); void (c::*p)(int)=&c::func; užití: (cinst.*p)(123456);


Pointer conversion
------------------

(type *) konvertuje pointer na typ "pointer na typ"
char *str;
int *ip;
str = (char *)ip;

Funkce
------

int f();	styl K&R, žádná informace o parametrech
int f(void)	funkce bez parametrů

Struktury
---------

struct mystruct {};		// tagged structure
struct mystruct s, *ps, arrs[10];

struct {} s, *ps, arrs[10];

typedef struct mystruct {} MYSTRUCT; nebo
typedef struct {} MYSTRUCT;
MYSTRUCT *ps, arrs[10], s = { .a = 2 };

Uniony
------

union myunion {
 int i;
 double d;
 char ch;
} mu, *muptr=&mu, mu2= {12};

Enumeration
-----------

enum days {sun=1, mon, ...} anyday;
enum days day1, day2;
anyday = sun;

enum {sun, mon, ...} anyday	// untagged