Instalace lokální zkušební verze elektronického obchodu


Win *

602E-Shop, WinBase 602 6.1

4.0

Pro vyzkoušení elektronického obchodu 602E-Shop si lze zdarma stáhnout instalační soubory ze serveru http://www.software602.cz. Ačkoliv se také stáhne podrobný návod k instalaci, úplně bezproblémové to zase nebylo.

Po rozbalení a spuštění winbase/setup.exe se nainstaluje WinBase SQL server, do kterého se potom naimportují 2 aplikace. První je demo a ve druhé si je možné vytvořit vlastní obchod, který poté lze replikovat na server u ISP. Po dokončení instalace je třeba podle online manuálu vložit uživatele (včetně __web, pod kterým se přihlašují cgi skripty při přístupu přes prohlížeč).

Až sem bylo vše jasné. Na serveru se dá spustit aplikace a nastavovat parametry obchodu, číselníky apod. Problém byl jak si prohlédnout obchod v reálu přes prohlížeč.

K tomu je nutné mít naistalovaný (lokálně) web server. Následující řádky platí pro Apache for Win32.

Do adresáře kam je nainstalována WINBASE (c:\Program files\winbase) je třeba zkopírovat soubory z adresářů PIC, POPISY, CATALOG. Jelikož adresář winbase není přímo adresář stromu serveru Apache, je třeba vložit do konfiguračního souboru "srm.conf" parametry:

Alias /catalog/ "C:/Program files/winbase/catalog/"
Alias /pic/ "C:/Program files/winbase/pic/"
Alias /popisy/ "C:/Program files/winbase/popisy/"

Vlastní otevření obchodu se provede otevřením souborů http://localhost/catalog/EShop40_CGI.htm (popř. podle webserveru xx_ISAPI, xx_LCGI). V souboru je před tím potřeba ještě udělat pár změn. Řádky pro otevírání franů obsahující:

src="/cgi-bin/wbcgi.exe/wbsrv/wbapl/xxxx.htw?jmeno=&heslo="

je třeba změnit na

src="/wb-cgi-bin/wbcgi.exe/firma/eshop4.0_demo/xxxx.htw?jmeno=&heslo="

Kde "firma" je název databáze, která byla zadaná při instalaci a "eshop4.0_demo" je název aplikace (obchodu), který se spouští. Jelikož cgi skript se nachází v adresáři winbase je třeba umožnit Apache serveru spouštění tohoto skriptu z tohoto adresáře. To se provede změnou konfiguračního souboru "srm.conf" vložením řádku:

ScriptAlias /wb-cgi-bin/ "C:/Program files/winbase/"

Nyní by měl jít v prohlížeči otevírat htm, který spouští cgi ale WinBase server vrací hlášku:

Pri běhu WBCGI(Windows) vznikla chyba cislo 88. Tj. chyba neexistuje
uzivatel __web, nebo SQL server nema internetovou licenci.

Je třeba spustit program "Konfigurace WinBase602" ( a v záložce "Licence" zadat "Licenční číslo na přístup z WWW". Stačí zadat "TRIAL". Nyní by obchod měl běžet.

Při pokusu o export zákazníků se hlásila chyba, ze pole PENEZ_USTAV neexistuje. Je potřeba opravit v "Programu" "Expartner" pole na PENEZNI_USTAV.