Money S3 Tools

Money S3 Tools je nástroj pro provádění hromadných operací, které nejsou podporovány v samotném programy Money S3 firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s..

Operace jsou prováděny přímo v databázi. Napojení je pomocí standardní knihovny mon2kdbe.dll. Více podrobností lze získat u projektu DB Money for Delphi. Je zejména nutné mít zaregistrovanou knihovnu MON2DFLT.DLL.

Nástroj ulehčuje práci při nutnosti zpracovávání velkého množství faktur z jiných systémů (např. e-shopu), kontrolách konzistence, dohledávání rozdílů apod. Pomocí exportů, výběrů a změn záznamů lze přenést hromadné operace do tabulkového kalkulátoru (např. MS Excel) přes CSV formát.

Nástroje lze rozšířit podle zákaznických požadavků.

Používáte na vlastní riziko! Nejlépe pracovat s kopií vlastní databáze až do okamžiku, kdy jste si jisti, že výsledek operací je v pořádku.

Lze také využít příkaz Test, kdy žádná data nejsou fakticky změněna ale z logů lze usoudit, zda lze spustit ostrou operaci Start

Money S3 Tools

Nástroj pro hromadné operaci s daty Money S3


FileVelikostLast modif
money_s3_tools.0.2.zip658.14 KB2015-03-05 11:07