Scénáře

Výčet základních scénářů, které nastávají při replikování databází. Jednotlivé scénáře lze kombinovat.

Jednosměrná replikace

See: config-1to1.gdb

Jednosměrná replikace do n-stejných databází

Tento případ v konfiguraci se od předchozího liší tím, že je nutno zaregistrovat více databází DATABASES a přiřadit tyto databáze do skupiny v SCHEMADB.

See: config-1ton.gdb

Dvě stejné databáze (hlavní a záložní centrum)

Scénář, kdy všichni klienti pracují na jedné (hlavní) databázi ale všechny změny jsou přenášeny do druhé (záložní) databáze. Tato druhá databáze by tedy měla stále sledovat změny hlavní databáze. Pokud by došlo k výpadku počítače (zrušení databáze apod.) lze přepnout všechny uživatele na záložní databázi. V tomto okamžiku se stává zdrojovou databází pro replikace a její změny jsou replikovány do původní hlavní databáze (až se opět zprovozní).

Cílová databáze se může vytvořit zkopírováním zdrojové (bez replikačních objektů). Jelikož je nutno zajistit jedinečnost identifikátorů bude nutno přiřadit jim pro jednotlivé databáze unikátní rozsah. Bude tedy asi nutné nastavit v cílové databázi generátory pro primární klíče v replikovaných tabulkách.

Je nutné nadefinovat 2 schémata, přičemž přiřazení relací je ve druhém schématu zrcadlové.

See: config-1to1-reverse.gdb

Replikace do dvou různých databází

Při replikace do dvou různých databází se musí pro schéma nadefinovat více skupin cílových databází a přiřadit každé skupině relace.

Viz: config-1to2d.gdb

Inkrementální zálohování

Změny ve zdrojové databázi jsou ukládány do textového souboru jako posloupnost SQL příkazů.

Konfigurace se od základní replikace 1-1 liší pouze jménem druhé databáze.

Viz: config-incr.gdb