Popis

Základní charakteristika

Replikátor slouží k replikování Interbase/Firebird databází. Změny v jedné (zdrojové) databázi jsou přenášeny do ostatních databází podle nastaveného schématu. Všechny konfigurační údaje (schémata) jsou uloženy v samostatné konfigurační databázi. V replikované databázi jsou pak vytvořeny triggery, které zapisují změny v replikovaných tabulkách do replikačního logu. S replikačním logem pracuje replikační server, který je podle údajů v konfigurační databázi replikuje do cílových databází.

V současné verzi ale není implementován algoritmus pro řešení případů, kdy jsou v obou databázích změněny stejné záznamy. Tudíž se hodí na případ, že existuje hlavní databáze, do které se připojují klienti a ti můžou do dat, která bude nutno replikovat zapisovat, a další databáze, do kterých se budou změny v hlavní databázi replikovat. Lze replikovat i v opačném směru ale pak je nutno zajistit například pomocí distribuovaných identifikátorů, aby se ve více databázích nezapisovalo do stejných záznamů. Databáze nemusí mít stejnou strukturu.

Kromě replikovaní do databáze lze také replikovat do textového souboru. V tomto případě replikační server všechny změny ve zdrojové databázi uloží do SQL skriptu v pořadí, ve kterém nastaly. Skript bude obsahovat posloupnost INSERT, UPDATE a DELETE příkazů. Pomocí této vlastnosti se tedy dá udělat přírůstkové (inkrementální) zálohování. Databázi pak lze obnovit tak, že se obnoví kompletně zazálohovaná databáze a na ní se spustí inkrementální záloha (skript) se změnami, které jsou novější než je obnovená databáze.

Každý záznam v replikovaných tabulkách musí být jednoznačně identifikovatelný primárním klíčem. Primární klíč může být buď jedno nebo více segmentový. Když je změněn záznam v replikované tabulce, tak replikační trigger uloží hodnotu jeho primárního klíče do replikačního logu. Kromě hodnoty primárního klíče se také ukládají hodnoty cizích klíčů. Hodnoty zbylých polí se neukládají a při replikování se berou přímo z replikované tabulky.

Kromě replikování je podporována i synchronizace dvou i více databází. Rozdíl proti replikování je ten, že zatímco při replikaci jsou změny ze zdrojové databáze přenášeny do cílových databází v pořadí, v jakém se nastaly a byly zaznamenány to interního logu. V případě synchronizace jde o porovnávání dvou databází vůči sobě v daném okamžiku. Do replikované databázi ale nejsou přidány žádné pomocné objekty.

V novém replikátoru je nyní podporována offline replikace, kdy běží dva nezávislé replikátory, jeden na zdrojové a druhý na cílové straně. Zdrojový replikátor připravuje změnové balíčky, které odesílá do (vzdálené) schránky. Cílový replikátor čte a zpracovává balíčky ve schránce.

Vlastnosti

 • replikace a synchronizace
 • SQL dialekt 1 a 3
 • databáze Interbase a Firebird
 • offline a online replikace
 • přenosové knihovny (FTP, email nebo sdílený adresář) pro offline replikace, open source
 • offline balíčky je možno pro zvýšení bezpečnosti komprimovat nebo šifrovat, open source
 • visuální replikační manager (editor schémat)
 • podmíněná replikace
 • replikace do tabulek nebo uložených procedur
 • logování replikačních akcí a chyb
 • replikační statistiky
 • kódování UNICODE v offline balíčcích
 • vývojářská knihovna - možno zakompilovat replikační server přímo do vlastní aplikace
 • dokumentace ve formě nápovědy (HLP)

Požadavky

Pro replikační server a manager jsou nutné Windows 9x/ME/NT/2000, na kterých je nainstalovaný Interbase Client. Jako databáze by měla být použita Interbase v6.

 • Interbase/Firebird client
 • SQL server musí podporovat "CommitRetaining" a "RollbackRetaining"
 • Windows 9x/ME/NT/2000/XP