Interbase Replicator

Replikátor slouží k replikování Interbase/Firebird databází. Změny v jedné (zdrojové) databázi jsou přenášeny do ostatních databází podle nastaveného schématu. Všechny konfigurační údaje (schémata) jsou uloženy v samostatné konfigurační databázi.