IB Browser

Interbase browser je jednoduchý prohlížeč interbasových databází. K databázím se přistupuje pomocí rozhraní Interbase Express. Na počítači, na kterém je spouštěn musí být pouze nainstalován Interbase Client (nebo server). Je vhodné nastavit si program jak defaultní prohlížeč souborů s příponou *.gdb.

Umožňuje:

 • prohlížení a editace datábazových tabulek včetně systémových
 • řazení podle indexů i podle libovolného pole
 • hledání podle indexu i libovolného pole
 • hledání podle masky (wildcards)
 • prohlížení a editace memo polí
 • refresh včetně obnovení transakce
 • možnost skrytí jednotlivých polí
 • hromadné operace při vyplňování zvoleného počtu záznamů (vyplnění stejnou nebo řadou hodnot)
 • uložení rozmístění sloupců u jednotlivých tabulek v rámci databázové session
 • více otevřených tabulek, každá má vlastní transakci
 • při vkládání nových záznamů se automaticky předvyplňují pole s defaultní hodnotou
 • export tabulky do textového souboru CSV (odděleno středníky) nebo do souboru, kde jsou oddělovače tabelátory (TAB)

Všechny funkce jsou dosažitelné z pop-up menu (pravým tlačítkem). Klepnutí na názvu pole vybere toto pole pro hledání. Doubleclick na názvu pole se provede sortování (ORDER BY). Pokud je třeba hledat pomocí wildcards tak se v menu zvolí "Search". Hledaný řetězec je např. "mouse,*mouse,mouse*,*mouse*". Zastavení hledání se provede klávesou "Enter".

Restart transakce se provede buď uzavřením a zvovuotevřením tabulky nebo kliknutím na položku "Refresh" na navigační liště.

IB Browser

Jednoduchý browser umožňující prohlížení interbasových tabulek, řazení podle indexu, hledání apod. Pracuje nad Interbase express.

FileVelikostLast modif
ibbrow11.zip373.7 KB2006-05-04 08:26
ibbrow11_src.zip16.18 KB2006-05-04 08:26