IB Browser

Interbase browser je jednoduchý prohlížeč interbasových databází. K databázím se přistupuje pomocí rozhraní Interbase Express. Na počítači, na kterém je spouštěn musí být pouze nainstalován Interbase Client (nebo server). Je vhodné nastavit si program jak defaultní prohlížeč souborů s příponou *.gdb.

Umožňuje:

 • prohlížení a editace datábazových tabulek včetně systémových
 • řazení podle indexů i podle libovolného pole
 • hledání podle indexu i libovolného pole
 • hledání podle masky (wildcards)
 • prohlížení a editace memo polí
 • refresh včetně obnovení transakce
 • možnost skrytí jednotlivých polí
 • hromadné operace při vyplňování zvoleného počtu záznamů (vyplnění stejnou nebo řadou hodnot)
 • uložení rozmístění sloupců u jednotlivých tabulek v rámci databázové session
 • více otevřených tabulek, každá má vlastní transakci
 • při vkládání nových záznamů se automaticky předvyplňují pole s defaultní hodnotou
 • export tabulky do textového souboru CSV (odděleno středníky) nebo do souboru, kde jsou oddělovače tabelátory (TAB)

Všechny funkce jsou dosažitelné z pop-up menu (pravým tlačítkem). Klepnutí na názvu pole vybere toto pole pro hledání. Doubleclick na názvu pole se provede sortování (ORDER BY). Pokud je třeba hledat pomocí wildcards tak se v menu zvolí "Search". Hledaný řetězec je např. "mouse,*mouse,mouse*,*mouse*". Zastavení hledání se provede klávesou "Enter".

Restart transakce se provede buď uzavřením a zvovuotevřením tabulky nebo kliknutím na položku "Refresh" na navigační liště.

IB Browser

Jednoduchý browser umožňující prohlížení interbasových tabulek, řazení podle indexu, hledání apod. Pracuje nad Interbase express.

FileVelikostLast modif
ibbrow11_src.zip16.18 KB2006-05-04 08:26
ibbrow11.zip373.7 KB2006-05-04 08:26