Popis

Základní charakteristika

GSM-CONTROL je kombinovaná zabezpečovací/ovládací ústředna k univerzálnímu použití:

  • dálkové zabezpečení prostor (rodinných domků, bytů, provozoven, chat, chalup, atd.)
  • dálkové ovládání pomocí přepínacích kontaktů (např. topení, osvětlení, napájení, atd.)
  • dálkové ovládání analogového výstupu
  • přenos dat, jednak stavů smyček (např. stav zabezpečení popř. narušení, atd.) a jednak hodnot analogových vstupů (např. teplota místností, výška hladiny, atd.)

Ústředna s kódovým zámkem Ústředna je trvale zabudována v příslušném objektu a připojena k jeho zařízením. Komunikace s obsluhou se uskutečňuje přes libovolnou mobilní síť GSM pomocí textových zpráv SMS. Jednu ústřednu může takto na dálku obsluhovat až osm různých uživatelů. K tomu potřebuje libovolný GSM telefon podporující SMS nebo pro hromadné použití GSM modem s počítačem. Počítač pak může být zapojen do pultu centrální ochrany PCO nebo na něm může běžet software WinControl. V zařízení tedy musí být vložena SIM karta aktivovaná pro přenos SMS.

Díky GSM je ústřednu možno instalovat i do odlehlých objektů. Nutná je dostupnost signálu a napájecí napětí. Parametry se nastavují při instalaci nebo až za provozu operativně podle potřeby.

Zabezpečení objektů

Provádí se pomocí hlídaných smyček (okruhů). Změna stavu na vstupu je vyhodnocena a podle nastavení ústředny je vyvolána reakce. Může být poslána zpráva vybraným operátorům nebo lze vyvolat poplach.

Podle funkce se rozeznává několik druhů smyček. Okamžité smyčky vyvolávají odezvu při její aktivizaci, zpožděné smyčky aktivizují ústřednu ale odezva (poplach) se nevyvolá pokud se do určité doby od narušení vypne ústředna. Trvalé (24 hodinové, stálé) smyčky se nevypínají vypnutím ústředny a konečně poplachová smyčka při narušení zapne poplachový kontakt.

K ústředně lze připojit prakticky libovolné druhy čidel. K hlídacím logickým smyčkám se přímo připojují čidla, které v případě změny stavu reagují sepnutím nebo rozpojením okruhu (logický vstup). Mezi tato čidla patří např. prostorové snímače pohybu, dveřní a okenní kontakty, kouřová a plynová čidla.

Ústředna s prostorovým čidlem

Analogové okruhy

K analogovým vstupům se připojují čidla s analogovým výstupem, např. teploměr, ponorný snímač výšky hladiny. Zde je nutné převést výstupní analogovou veličinu snímače na napěťový rozsah 0-5V. Pokles popř. vzrůst hodnoty lze signalizovat obsluze. Okamžitou hodnotu může obsluha libovolně dálkově zjišťovat pomocí SMS. Při instalaci je možno v případě potřeby nastavit vstupy diferenciálně nebo můstkově.

Výstupní kontakty

Všechny kontakty jsou vyvedeny z jednopólových relé, jsou elektricky odděleny od ústředny a jsou přepínací. Stav kontaktů se ovládá pomocí SMS zpráv. Změnu stavu kontaktů lze signalizovat vybraným operátorům. Signalizace lze s výhodou použít při víceuživatelském provozu, kdy se signalizuje sepnutí kontaktu jinému uživateli.

Ústředna je určena pro profesionální montáž popř. pro montáž za odborné asistence.

Ústředna v provedení pro zamontování do stojanu