howto

Instalace podpory FTP


linux

PHP

3.0.16

Pro zařazení podpory funkcí pro ftp pod PHP3 je třeba provést následující kroky

Instalace českého třídění


linux

mySQL

3.23

Pro podporu správného řazení, indexování, ... je třeba zapnout podporu na serveru. Toho se dosáhne direktivou --default-character-set=czech démona mysqld např. v souboru /etc/rc.d/init.d/mysql. Po restartování ale nebylo možno přistupovat na server. Díky změně kódování se špatně četly údaje o přístupových právech. Bylo nutno exportovat všechna data: mysqldump --all-databases --add-drop-table > /tmp/mydump.dmp

Vytvoření bootovací diskety


linux

RedHat

Pokud se zapomene nebo není možné vytvořit záchrannou bootovací disketu při instalaci systému, lze to vytvořit později příkazem "mkbootdisk".

Př.:

mkbootdisk --device /dev/fd1 2.2.14-5.0

Visual Query nedokáže spustit dotaz na dBase


Win9x

Microsoft ODBC dBase driver

Při spouštění dotazu ve Visual Query na dBase tabulku pomocí Microsoft ODBC driver vytrvale vracel chybu Invalid .... Přitom na jiné tabulky fungoval normálně. Tabulka se jmenovala xxstat_w.dbf.

Příprava magnetooptiky pro Netware server


Novel Netware 4.x

Magnetooptická jednotka

Před namontováním optiky příkazem "mount opti_xxx" je třeba vytvořit na médiu partition. Postup je následující:
 1. spustit install příkazem load install
 2. příkazem Disk Option/Modify disk partition/Deltris ("Deltris" je název mechaniky)
 3. Initialize partition Yes
 4. Create netware disk partition
 5. Volume option
 6. stisknout Ins - Add/View/Modify volume option
 7. položka Free space 215MB
 8. Make this segment a new volume
 9. name OPTI
 10. OPTI status new volume - dokud se neuloží
 11. stisknout Esc - Save changes - Yes
 12. Enter supervisor password
 13. OK

Změna osobních složek *.pst


Win 9x/NT/2000

Outlook

98

Pokud je potřeba změnit primární "Osobní složky" je třeba v registrech vymazat v HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Microsoft Outlook vymazat klíče, které odkazují na starý soubor složek. Pozor název souboru je také v binárních polích odkud se při spuštění obnovuje. Při následném spuštění Outlooku se regenerují zástupci.

Nepřístupná jednotka ATAPI ZIP ve Windows 98 se SCSI řadičem


Win 98

IOMega ZIP 100

Po nainstalování interní ATAPI ZIPky se po kliknutí na jednotku v Průzkumníkovi zobrazila hláška "Disk in drive X is not formatted". Disk byl samozřejmě formátován. Při snaze o naformátování se wokna snažily disk naformátovat na 400MB (neúspěšně). Přitom pod W95 vše fungovalo bezchybně. Pod DOSem fungovala při použití GUEST.EXE také v pořádku.

Vymazání počítadla počtu stránek


Hawlett Packard

4000N

HP tiskárna si hlídá počet vytištěných stran od poslední servisní kontroly. Pokud tedy dojde k vytištění 20000 stran, tak se zobrazuje hláška o nutnosti technické prohlídky. Hlášku a

Nelze spouštět ActiveX


Windows NT 4.0

ActiveX

Po instalaci nějakého softwaru nebylo možné prohlížet nějaké stránky a zobrazovat nápovědu. Problém byl v nemožnosti spouštět nainstalované komponenty ActiveX. Systém se choval jakoby v zóně "Lokální počítač" nebylo z bezpečnostních důvodů možno spouštět ActiveX.

Ztrácení přiložených souborů u emailu


Outlook

98/2000

Při posílání emailů z Outlooku 2000 (na verzi nezáleží) přes linuxový SMTP server (Sendmail 8.7.3) se stávalo, že v adresátovi doručené poště náhodně mizely přiložené soubory. Po detailním prohlédnutí přijatých dat a porovnání se správným souborem se zjistilo, že Sendmail zdetekoval nějakou část emailu ("------") jako konec sekce a skutečný konec sekce pak už nezaregistroval.