howto

Obnovení (restore) databáze


Interbase

6.0

Po zazálohování databáze příkazem:

GBAK -B -v -y DB-BAK.LOG DB.GDB DB.GBK -u SYSDBA -password 

a jejím následném obnovení:

GBAK -c -v -y DB-RES.LOG DB.GBK DB.GDB -u SYSDBA -password 

Jak nastavit vlastní prohlížeč/editor stránek


Win 9x/NT/2000

Microsoft Internet Explorer

MIE neumožňuje uživatelsky změnit prohlížeč, který se spustí příkazem "Zobrazit zdrojový kód". Defaultně se použije NOTEPAD.EXE. Ten zvlášť když je text stránka větší a místo notepadu se použije WORDPAD je na nic.

Poškozený system\COMCTL32.DLL


Win9x

Windows

Náhodné chyby ve sdílených objektech. Např. při pohybu myší nad plochou se vyvolávala vyjímka. Způsobenou změnou souboru COMCTL32.DLL. Soubor měl stejnou velikost i datum jako původní pouze jeho část byla přepsána smetím. Způsobeno pravděpodobně při pádu systému. Najít na instalačních disketách(CD) původní a přepsat ho (pravděpodobně IE popř. Windows).

Nelze zapisovat velké soubory na ATAPI IOMEGA 100MB ZIP


Win 98

IOMega ZIP 100

Po nainstalování interní ATAPI ZIPky (normální IDE)na motherboard ABIT KT7A-RAID se ZIPka tvářila, že je v pořádku. Bez problémů šlo z ní číst ale problém nastal, když bylo na ní potřeba zapsat větší soubory. To nebylo možné a počítač zamrznul. Nešla ani zformátovat - formát zamrzal na 10%. Stejný problém byl i v Linuxu verze jádra 2.4.7.

Instalace počítače dual boot - Linux+VMWare+virtual Windows 98


VMWare

2.03

Zde bude popsána kompletní instalace nového počítače pro dual boot.
Jedna možnost je nabootovat nativní Linux a z něho případně spouštět
ve VMWare Windows 98 nebo druhá možnost bootovat přímo Windows 98.
Windows 98 budou instalovány na disku jenom jednou. Instalované programy
a desktop budou mít stejnou konfiguraci, bez ohledu na to jak byly
Windows spuštěny.

Jak nakonfigurovat interní ISA PNP modem


linux

PNP

Po nainstalování interního ISA PNP modemu Supra FAX nebylo možno ho používat. Problém je v konfliktu PNP portu s ostatními porty (stejný problém je ve Windows, protože z nějakého důvodu nelze sdílet IRQ3-4 s ostatními porty. Je nutno zvolit manuální konfiguraci a přiřadit IRQ5).

Instalační program nenainstaloval Kylix


Linux

Kylix

3

Po spuštění instalace Kylixu se začaly vypisovat hlášky, že soubory už existují. Problém je někde uvnitř binárního instalátoru, který spouští rpm se špatnými parametry. Řešení je spustit setupdata/bin/setup -m

Jak jednoduše zjistit heslo, které se skrývá za hvězdičkami


Win *

edit box

Jak jednoduše zjistit zapomenuté heslo, které se skrývá v editačním boxu za hvězdičkami. Typické např. při vytáčeném připojení k internetu, kde navíc heslo nemusí být vůbec tajné.

Nemožnost vypnutí hotkey ve Start menu


Win 98

Windows

98

Po nastavení hotkey pro spouštění dosového programu přes PIF soubor ve Start menu nebylo možno odnastavit tuto horkou klávesu. Stále i po restartu Windows zůstávala aktivní. Pomůže až v

"Could not find installable ISAM" při pokusu načíst data z databáze


Win 98

Form Filler

2.0

Po instalaci nějakého softwaru (asi MS Office2000), nebylo možné nakonektování na tabulku přes ISAM. Na počítači byly pak nainstalovány MS Jet 3.5 a 4.0 a také knihovny DAO 3.5 a DAO 3.6. Stačí zrušit soubor /Common files/Microsoft Shared/DAO/dao360.dll. A vše chodí.