howto

Příznak BOF nebo EOF má hodnotu True nebo byl odstraněn aktuální záznam,...


Win *

Delphi 5/ADO

5

Při operacích s ADO Dataset se vrací chyba Příznak BOF nebo EOF má hodnotu True nebo byl odstraněn aktuální záznam, požadovaná operace vyžaduje aktuální záznam. Chyba je v knihovně ADODB.PAS. Patch je dosažitelný na http://info.borland.com/devsupport/delphi/mdac26.html. Nebo porovnáním této knihovny s verzí z D6 upravit procedure TCustomADODataSet.InternalClose;

Špatné kódování některých středoevropských znaků


Win 9x/NT/2000

Outlook

2002/XP

Chyba: emaily poslané v Outlooku mají špatně kódované znaky, které jsou rozdílné v ISO-8859-2 a Windows-1250 (typicky "ž" a "š"). Změna kódování nepomůže.

Zkoumáním hlaviček bylo zjištěno, že hlavičky emailu nemají hlavičku určující kódování jako např:

Nelze se připojit k SQL serveru


Firebird

1.0

Při pokus o připojení ke vzdálenému Firebird (Linux) serveru z IBConsole server vrací chybu "Cannot attach to services manager. Services functionality will be supported in a later version of the product". Nelze tak přidávat nové databázové uživatele.

Není možné namapovat disk SAMBA serveru


WinXP

Windows

XP

Je třeba změna klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netlogon\parameters "RequireSignOrSeal"=dword:00000001 na dword:00000000 (http://us1.samba.org/samba/ftp/docs/Registry/WinXP_SignOrSeal.reg).

Mechanika nerozezná vložené médium


Yamaha 2200E

1.0C

Mechanika nerozeznává vložené CDR médium Ritec/Ricoh - disk se vůbec neroztočí. Problém je ve firmwaru mechaniky. Nahráním nového firmwaru (1.0E) se problém vyřeší.

Firmware je na http://www.yamaha.co.jp/english/product/computer/fw_not.html.

Málo paměti pro spuštění programu MS-DOS


Win 98

Windows

98

Po zvětšení paměti z 256MB na 768MB se začala vyskytovat při pokusu o spuštění programu MS-DOS chybová hláška: Pro spuštění programu není dost paměti. Ukončete jeden nebo více programů a akci zopakujte.

Nemožnost připojení


linux

mySQL

Při pokusu připojit se do databáze mySQL, běžícím na Linuxu-Debian se vracela okamžitě chyba Connection closed by host. Příčinou je, že dopředný a reverzní záznam D

Nemožnost otevírat přílohy EXE,...


Win 9x/NT/2000

Outlook

2002

V Outlooku 2002 je implementována ochrana otevírání potenciálně nebezpečných příloh (EXE,COM,MDB,...), tzv. Level1. Vložením klíče se určí, které přílohy v Level1 se mají zpřístupnit.

Náhodná obecná systematická chyba


Win 98 SE

nView 2.0

Počítač se někdy při nějaké operaci choval pravidelně nestabilně. Např. při pohyb myši v CHARMAP.EXE okně způsobil pád programu, pohyb myši v WINPOPUP.EXE pád Windows, našel správně inicializovat TWAIN ovladač skeneru (chyba TWUNK_16.EXE) a některé instalační programy systematicky po startu dávaly "modré okno".

Jak vypalovat CD


linux

CD recording

  • Vytvoření ISO: mkisofs
  • Vypálení ISO na CD-R: cdrecord
  • Namontování ISO jako disk: mount xx xx -o loop