howto

Tahák pro Céčko


C

Jak co napsat v Céčku aby to fungovalo jak bylo zamýšleno.

Xlib: PuTTY X11 proxy: MIT-MAGIC-COOKIE-1 data did not match


Linux

X

Q: Při spouštění XWindows aplikace hlásí systém:

Xlib: connection to "localhost:10.0" refused by server
Xlib: PuTTY X11 proxy: MIT-MAGIC-COOKIE-1 data did not match
Error: Can't open display: localhost:10

Odemknutí tabulky v Excelu


Windows

MS Excel (2002, ..)

Kód dokáže najít hrubou silou heslo sešitu i listu. Pro použití nakopírovat kód do modulu.

Instalace maker Symantec Winfax pro WinWord 97,2000 CZ


Win 9x/NT/2000

Microsoft WinWord 97/2000, Symantec Winfax

V anglické verzi WinFaxu je makro pro anglický Word. Tato instalační šablona je upravena pro nainstalování do českého Wordu. Instalace je jednoduchá, stačí otevřít šablonu a poté povolit spouštění maker. Budou přidány položky do menu a na nástrojovou lištu pro faxmerging. Výhoda je ta, že po označení naimportované databáze jako pro normální hromadnou korespondenci, po označení klíčových položek (faxové číslo) speciálním stylem wfx... budou programem WinFax vytáčena čísla z Wordového souboru (a tudíž z databáze). Nepoužívá se tedy Phonebook.

Jak skrýt pomocné účty při přihlášení


WinXP

Windows

XP

Libovolný účet lze skrýt ze přihlašovacího okna přidání DWORD hodnoty (nula) s názvem účtu do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList.

Jak vypnout CapsLock


WinXP

system

XP

Vypnout funkci libovolné klávesy nebo změnit její chování lze pomocí klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout a binární hodnoty "Scancode map", viz http://www.microsoft.com/whdc/device/input/w2kscan-map.mspx.

V tomto případě bude mít hodnotu:

"00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 00 00"

Scankódy:

Key         Scancode
[^]         29 00
[1]         02 00
[2]         03 00
[3]         04 00
[4]         05 00
[5]         06 00
[6]         07 00
[7]         08 00
[8]         09 00
[9]         0A 00
[0]         0B 00
[ß]         0C 00
[´]         0D 00
[Q]         10 00
[W]         11 00
[E]         12 00
[R]         13 00
[T]         14 00
[Z]         15 00
[U]         16 00
[I]         17 00
[O]         18 00
[P]         19 00
[Ü]         1A 00
[+]         1B 00
[<]         2B 00
[A]         1E 00
[S]         1F 00
[D]         20 00
[F]         21 00
[G]         22 00
[H]         23 00
[J]         24 00
[K]         25 00
[L]         26 00
[Ö]         27 00
[Ä]         28 00
[Y]         2C 00
[X]         2D 00
[C]         2E 00
[V]         2F 00
[B]         30 00
[N]         31 00
[M]         32 00
[,]         33 00
[.]         34 00
[-]         35 00
[Enter]       1C 00
[Shift] left    2A 00
[Shift] right    36 00
[Ctrl] left     1D 00
[Ctrl] right    1D E0
[Alt] left     38 00
[Alt] right     38 E0
[Num Lock]     45 00
[Backspace]     0E 00
[Tab]        0F 00
[Caps Lock]     3A 00

Nemuric pad:

[7]         47 00
[4]         4B 00
[1]         4F 00
[8]         48 00
[5]         4C 00
[2]         50 00
[0]         52 00
[*]         37 00
[9]         49 00
[6]         4D 00
[3]         51 00
[,]         53 00
[-]         4A 00
[+]         4E 00
[Enter]       E0 1C

PDF dokument vytvořený Ghostscriptem nemá aktivované "Rychlé zobrazování z Webu"


Ghost script

8.14

PDF dokument, který byl vytvořen Ghostscriptem nemá aktivovaný přepínač Rychlé zobrazování z Webu (vlastnosti dokumentu v Acrobat Readeru). V Ghostscriptu existuje dávka Ghost\gs8.14\lib\pdfopt.bat, která optimalizuje už existující PDF soubor.

Není možné namapovat disk ve vzdáleném počítači


WinXP

Windows

XP

Při připojování notebooku nezařazeného do domény není možné si přimapovat sdílení disky jiného počítače zařazeného do domény. NET USE X: \\REMOTE\C$
 1. vložit název vzdáleného počítače do hosts
 2. přidat novou adresu notebooku v rozsahu místní sítě (přepne kartu do promiskuitního režimu a vyžaduje reboot), nyní by měl chodit ping
 3. přidat WINS server lokální sítě
 4. RESTART cmd.exe (cmd.exe neakceptuje změny v rámci instance)
 5. NET USE X: \\REMOTE\C$ /USER:remote_user

Při pokusu o spojení "Error: incomplete setup Check Phone number"


Palm OS

IrDA

Při spojení do sítě pomocí GPRS, IrDA a mobilního telefonu (Siemens S55) je vrácena chyba "Error: incomplete setup Check Phone number", popř. "PPP timeout error". Zkoumáním logu se dá zjistit, že chyba nenastává na stejném místě ale náhodně v průběhu PPP komunikace. Problém je pravděpodobně v zarušení IrDA protějším zeřízením-vysílají proti sobě. Jestli se projeví záleží na poměru rychlostí telefonu a PDA. Řešením je úprava přihlašovacího skriptu (Wait For: OK):

Jak změnit adresář pro synchronizaci


Win *

Pocket Mirror/Hosync

Je třeba změnit v klíči "HKEY_CURRENT_USER\Software\U.S. Robotics\Pilot Desktop\Core" hodnotu "Path".