DBMoney for Delphi

DBMoney je knihovna, která umožňuje přístup do tabulek databáze ekonomického informačního systému Money 2000 SE/S3 firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s.