Screen Capture & OCR Utility

Software umožňuje sejmout bitmapu ze zvolené oblasti obrazovky a předat ji na OCR zpracování pomocí GNU Tesseract-OCR (http://code.google.com/p/tesseract-ocr/).

Přesnost OCR zpracování závisí na tedy na externím programu, který je konfigurovatelný (slovníky, povolené znaky, definice fontů atd.).

Bohužel Tesseract-OCR ver 3.0 nepodporuje slinkovaní přes DLL. Každé zpracování tedy znamená spuštění EXE souboru.

Funkce:

  • sejmutí části obrazovky
  • sejmutí a kopie do clipboardu
  • OCR
  • sejmutí, OCR a kopie do clipboardu
  • minimalizace na lištu
  • nahrání a uložení obrazu
  • nahrání a uložení do clipboardu

Všechny funkce jsou dostupné z menu.

Uživatel si vybírá myší snímanou oblast. Kliknutí pravého tlačítka zvolí roh oblasti. Opačný roh se určí potažením myši a kliknutím levým tlačítkem. Kliknutím pravého tlačítka se vymění ukotvený a volný roh, což umožňuje opakovaně doladit oba rohy.Reportování chyb