Popis

Základní charakteristika

BUMERANG je knihovna komponent pro vývoj software v oblasti GSM komunikací. Komponenty jsou napsány pro Delphi 5. Jsou ale přeložitelné i pod verzemi 4,6,7 a Kylix 3. Knihovna se skládá z následujících částí:

 • komponenty pro práci se (sériovými) porty
 • komponenta pro připojení pomocí vytočení spojení (dial-up)
 • komponenta pro komunikaci pomocí socketů (klient TCP/IP)
 • komponenty pro TAPI 2.0
 • komponenty pro obsluhu GSM modemů
 • komponenty pro připojení do BMG Business Message Gateway protokolem Nokia CIMD/BIP (Eurotel SK)
 • BMG klient pro práci s BMG
 • komponenty pro připojení do SMS centra pomocí EMI protokolu (ERMES UCP) - T-Mobile a Oskar
 • EMI klient pro práci s EMI
 • komponenty pro připojení do SMS centra pomocí protokolu GDEP (SMPP) - Orange Slovakia
 • GDEP klient
 • komponenty pro připojení do SMS centra pomocí protokolu M2M - Eurotel CZ pro Premium SMS
 • M2M klient pro práci s protokolem M2M
 • komponenty pro připojení do SMS centra pomocí protokolu SMS Connect pro Eurotel CZ
 • SMS Connect klient pro práci
 • komponenta pro logování událostí na terminál
 • SMS protokoly - narrow band socket (NBS) protocol, UDH (user data header) protocol, Siemens OTA
 • služby OTA (over-the-air)
 • Smart messages (CLI, loga, obrázkové zprávy, vyzváněcí tóny, vizitky, kalendářové záznamy, RTTTL)
 • EMS (obrázky, animace, zvuky, atd.)
 • knihovny ActiveX

Popis jednotlivých komponent

TConnection

Abstaktní komponenta pro libovolné spojení. Zahrnuje v sobě metody BeforeOpen, AfterOpen, BeforeClose, AfterClose

TLogConnection

Komponenta, ktará zajišťuje navíc logování událostí

TLogger

Abstraktní komponenta pro zajišťění zápisu na zařízení, do kterého je zapisován log.

TStreamLogger

Potomek TLogger, který zapisuje do streamu

TFileLogger

Potomek TStreamLogger, který zapisuje do souboru

TFileTermLogger

Potomek TLogger, který zapisuje na visuální terminál

TCommunicationConnection

Abstraktní potomek TLogConnection, který implementuje funkce pro čtení a zápis na zařízení (Send, Retrieve, PurgeIn, PurgeOut, InQuecount)

TCommHandle

Potomek TCommunicationConnection, který pracuje s hCommDev. Implementuje všechny funkce nutné pro čtení a zápis na porty a zařízení otevřené pomocí WINAPI funkce FileOpen. Umožňuje jak synchronní tak asynchronní operace (multithread). Nastavit je možno mnoho parametrů (baud rate, počet stop bitů, parita, timeouty, eventy, ...).

TComm

Potomek TCommHandle, který už pracuje s názvem zařízení.

TModem

Potomek TCommHandle, který umožňuje vytvořit spojení vytočením čísla modemem a čekáním na připojení.

TClientSocketConnection

Slouží pro komunikaci pomocí TCP/IP socketů.

TTAPILine

Slouží k inicializaci TAPI a k zapouzdření TAPI funkcí.

TLineCom

Potomek TConnection pro vytváření konkrétního spojení. Lze mít více spojení najednou, konfigurovat je pomocí TAPI dialogů a tato nastavení ukládat.

TGSM

Potomek TConnection, který zajišťuje připojení k modemu, jeho inicializaci, přihlášení do sítě, posílání a příjem zpráv. Příjem může být synchronní i asynchronní.

TSMS

Komponenty pro dekódování a zakódování PDU a pro jednoduchý přístup k jednotlivým parametrům zpráv.

TBMG

Abstraktní komponenta, která implementuje obecné funkce protokolu Nokia CIMD/BIP.

TBMGClient

BMG klient, který se připojuje pomocí TConnection rozhraní do BMG centra Eurotel SK. Zajišťuje všechny podporované funkce jako je posílání a příjem zpráv, práce z profily, binární zprávy, změna hesla, AUT RETRIEVE.

TEMIClient

EMI klient, který se připojuje pomocí TConnection rozhraní do SMS centra T-Mobile (pro službu SMS direct protokolem ERMES UCP). Zajišťuje všechny podporované funkce jako je posílání a příjem zpráv.

TGDEPClient

EMI klient, který se připojuje pomocí TConnection rozhraní do SMS centra Orange Slovakia (protokolem GDEP/SMPP). Zajišťuje všechny podporované funkce verze 1.4. Podpora jak HTTP tak HTTPS.

TEurotelM2M

M2M klient, který se připojuje pomocí TConnection rozhraní do SMS centra Eurotel CZ Podpora jak HTTP tak HTTPS.

TEurotelWS

SMS Connect klient, který se připojuje pomocí TConnection rozhraní do SMS centra Eurotel CZ (Webservices, SSL protokol).

TTerminal

Visuální multithreadová komponenta pro logování zpráv na terminál

BMG CLIENT + EMI CLIENT + GDEP CLIENT + Eurotel klienti

Je praktická aplikace, která demonstruje všechny funkce TBMGClient, TEMIClient, TEurotel nebo TGDEPClient. Jelikož se jedná o automation server lze přes interface k němu přistupovat z jiných aplikací, kterí podporují technologii COM/DCOM (automation).

Registrace serveru do registrů se provádí spuštěním programu s parametrem /regserver. Odregistrování pak příkazem /unregserver.