Fórum (FAQ)

D: Jsou komponenty pro sériové porty synchronní nebo asynchronní ?
O: Všechny komponenty jsou psány jako asynchronní, tzn. že příjem je
   řešen nezávisle na běžící hlavním programu v jiném threadu.

D: Můžou se pomocí knihovny Bumerang posílat SMS i přes internet? O: Ne.

D: Nefunguje komunikace pomocí komponent pro TAPI. O: Podporována je verze 2.0, která se používá v Windows9x a Windows NT. Novější verze 3.0 z Windows 2000 není plně podporována. Je možné, že ovladače zařízení, které jsou psány pro TAPI 3.0 nebudou fungovat.

D: Nefunguje mi modem WaveCom. Komunikace s ním vrací chyby. O: U těchto modemů velmi záleží na verzi firmwaru. Některé verze např. používají PDU jiné pak textový formát.

D: Nefunguje mi komunikace s Nokia 9110. Co mám dělat ? O: Nejdříve je třeba aktivovat v system/faxmodem/select/activate sériový port.

D: Nefunguje mi komunikace s Nokia 6210 pomocí kabelu? O: Existují různé druhy kabelů a některé mají špatně řešen převod mezi úrovněmi RS232. Problém bude asi v kabelu.

D: Je možno komunikovat s Nokia 6210 pomocí infraportu ? O: Ano

D: Modem nelze softwarově vypnout. Příkaz SwitchOff vrací chybu. O: Buď není příkaz podporován modem nebo je signál (drát) IGNITION držen v takové úrovní, která vylučuje použití tohoto příkazu.

D: Zdá se Siemens TC35 (A1) nereaguje na zapnutí. Tzn. nepošle úvodní OK. O: K aktivaci modemu slouží kromě přivedení napájení signál (drát) IGNITION. Pro nastartování je nutné na něm udělat impuls do 0V.

D: Co mám dělat když můj modem není v seznamu podporovaných modemů? O: Modem se ovládá AT příkazy a ty se rozdělují do několika skupin: obecné AT příkazy, příkazy GSM AT (GSM 07.07) a SMS AT příkazy (GSM 07.05). I když specifikace existuje liší se implementace příkazů u jednotlivých modemů. Jedná se zejména o význam jednotlivých parametrů příkazů. Další rozdíl je zda modem používá textový nebo binární (PDU) formát při posílání SMS.

Jelikož komponenta TGSM podporuje oba formáty (PDU i textový) je velká šance, že se nový modem bude chovat stejně jako nějaký už podporovaný. Tzn. je nutné to vyzkoušet.

D: Je podporován telefon Nokia 5110? O: Tento telefon nemá hardwarový modem. Ten je nahrazován softwarově pomocí speciálního softwaru od firmy Nokia. Je vytvořen virtuální softwarový sériový port, který se chová vůči dalším programům jako normální sériový port. Uvedený postup nefungoval při emulaci portu COM3,4.

D: Můžu poslat SMS pomocí normálního modemu? O: Ne. K poslání SMS je potřeba speciální GSM modem a SIM karta.

D: Funguje Bumerang v Delphi 1? O: Ne. Je to nativní aplikace pro Win9x/NT/2000.

D: Je knihovna použitelná také v Kylixu? O: Ano.

D: Kompilátor Delphi hlásí, že GSM.DCU je z jiné verze Delphi O: Jsou přiloženy GSM.DCU pro verze Delphi 4,5,6,7 a Kylix 3. Uloženy jsou v příslušném adreáři, jehož název odpovídá číslu verze kompilátoru.

D: Při kompilaci Delphi hlásí, že nemůže najít soubor GSM.PAS O: Soubor GSM.PAS není obsažen ve verzích, které jsou zadarmo. Je přiložena pouze jeho interface část GSM.INT. Jsou ale přiloženy zkompilované unity GSM.DCU. Tzn. že je třeba kompilátoru říci kde je má hledat.

D: Kde můžu knihovnu Bumerang získat a kolik stojí? O: Plně funkční knihovnu je možno si stáhnout na našich stránkách a její použití je zcela zdarma.

D: Měl bych zájem ale cena se mi zdá příliš velká O: Základní verze, které jsou ale plně funkční a obsahují všechny funkce pro komunikaci s GSM modemy, sériovými porty, TCP/IP jsou zcela zdarma. Neobsahují pouze zdrojový kód knihovny GSM.PAS. Komunikace s SMS centry operátorů předpokládá investiční náklady pro zřízení linek a oblast využití je vyloženě profesionální. Tomu odpovídají ceny verzí knihoven, které ji podporují.

D: Funguje knihovna Bumerang také ve Windows XP. O: Ano

D: Jak vypisovat obsah příchozích SMS do okna? O: Jelikož UnsolicitedSMS event není vyvoláván ve VCL threadu není možno zapisovat přímo do obecného VCL objektů. Lze ale ukládat příchozí SMS do TStringList a pomocí pomocného TTimer vypisovat jeho obsah. Příklad:

TxxForm = class(TForm) ... GSM: TGSM; Timer1: TTimer; fSMSReceived: TStrings; Memo: TMemo; ... end;

procedure TxxForm.UnsolicitedSMS(Sender: TObject; Idx: Integer; aSMS: TSMS); var Stat: Integer; begin if aSMS = nil then { PDU mode } try aSMS:= GSM.ReadSMS(Idx, Stat); fSMSReceived.Add(TMTSMS(aSMS).OA+'/'+aSMS.UD); finally GSM.DeleteSMS(Idx); end else begin { text mode } fSMSReceived.Add(TMTSMS(aSMS).OA+'/'+aSMS.UD); if Idx <> -1 then GSM.DeleteSMS(Idx); end; end;

procedure TxxForm.Timer1Timer(Sender: TObject); begin if fSMSReceived.Count > 0 then begin with TCriticalSection.Create do try Enter; try while fSMSReceived.Count>0 do begin Memo.Lines.Add(fSMSReceived[0]); // text do memo fSMSReceived.Delete(0); end; finally Leave; end; finally Free; end; end; end;

Tato stránka nebude v češtině dále udržována. Aktuální FAQ najdete v anglické verzi.