Ceny

Nabídka verzí knihoven Bumerang

  Platform GSM Lite GSM Standard BMG, CIMD, BIP BMG Pro EMI, UCP EMI Pro GDEP Pro M2M Pro
Sync/async komunikace DEL,KLX ano ano ano ano ano ano ano ano
Připojování pomocí TAPI DEL ano ano ano ano ano ano ano ano
GSM modemy DEL,KLX,ACX ano ano ano ano ano ano ano ano
SMS protokoly DEL,KLX,ACX ano ano ano ano ano ano ano ano
Smart messages, EMS DEL,KLX,ACX ano ano ano ano ano ano ano ano
BMG, CIMD DEL,KLX demo ne ano ano ne ne ano ne
EMI, UCP DEL,KLX,ACX demo ne ne ne ano ano ne ne
GDEP, SMPP DEL,KLX demo ne ne ne ne ne ano ne
M2M DEL demo ne ne ne ne ne ne ano
Ceny v Kč (bez DPH)   Jedn.už: registrace
Distrib.: 750,-/linkware
5990,- 9990,- 14990,- 9990,- 14990,- 14990,- 14990,-
Přehled objektů obsažených v jednotlivých verzích
TConnection
TLogConnection
DEL,KLX source source source source source source source source
TLogger
TStreamLogger
TFileLogger
TFileTermLogger
DEL,KLX source source source source source source source source
TCommunicationConnection DEL,KLX source source source source source source source source
TCommHandle
TComm
DEL,KLX source source source source source source source source
TModem DEL,KLX source source source source source source source source
TClientSocketConnection DEL source source source source source source source source
TTAPILine
TLineComm
DEL source source source source source source source source
TTerminal DEL,KLX source source source source source source source source
TGSM DEL,KLX ano source ano ano ano ano ano ano
TSMS DEL,KLX ano source ano ano ano ano ano ano
TSMSProtocolStack
TUDHProtocol
TNBS
TSiemensOTA
DEL,KLX ano source ano ano ano ano ano ano
TSmartMessage DEL,KLX ano source ano ano ano ano ano ano
TEMS DEL,KLX ano source ano ano ano ano ano ano
TBMG
TBMGClient
DEL,KLX demo ne ano source ne ne ne ne
BMG Client/DCOM DEL demo ne ano source ne ne ne ne
GSMX.OCX ACX demo ano ne ne ne ne ne ne
TEMIClient DEL,KLX demo ne ne ne ano source ne ne
EMI Client/DCOM DEL demo ne ne ne ano source ne ne
EMIX.OCX ACX demo ne ne ne ne ano ne ne
TGDEPClient DEL ne ne ne ne ne ne source ne
GDEP Server/Client DEL demo ne ne ne ne ne source ne
Eurotel M2M client DEL demo ne ne ne ne ne ne source
EUROTELM2MX.OCX ACX demo ne ne ne ne ne ne ano

 

Linkware

Pokud na své stránky umístíte viditelný odkaz na libovolnou stránku http://www.2p.cz/, který je relevantní pro zvýšení page rank našich stránek (Google), , obdržíte knihovnu GSM lite zdarma.

Vložte například na vaše stránky (do textu, odkazníku) následující HTML text, informujte nás o tom a obdržíte knihovnu zdarma.

<a href="http://www.2p.cz/cs/bumerang/" target="_blank">Bumerang</a>
komplexní knihovna pro vývoj GSM software (SMS, Smart Messages, EMS, EMI, atd.)